Validation of EMT Digital Twin Models for Dynamic Voltage Performance Assessment of 66 kV Offshore Transmission Network